Letna članarina za vse člane znaša 25,00 eur

  VADBA 1x tedensko 2x tedensko
    TROMESEČNO PLAČILO
1. Baby Fit, Kid Fit, Little Divas, Mini  Divas 60,00 € 90,00 €
2. Vadba na šolah 48,00 € /

 

  VADBA 1x tedensko 2x tedensko 3x tedensko 4x tedensko
    mesečno plačilo
1. Gimnastika dekleta in fantje 25,00 € 40,00 € / /
2. Gimnastika selekcija 30,00 € 40,00 € 50,00 € 60,00 €
3. Gimnastika odrasli, dijaki, študenti 20,00 € / / /
4. Twist Divas (peewee, youth, junior, senior) 30,00 € 40,00 € 50,00 € 60,00 €
5. Twist Cheerleading (mini, junior, senior) 30,00 € 40,00 € 50,00 € 60,00 €
6. OŠ Tolmin 25,00 € / / /

Do znižanega plačila vadnine so upravičeni le v naprej najavljeni daljši  izostanki zaradi bolezni in poškodb, ob vpoštevanju, da so svojo odsotnost javili v naprej svojemu trenerju.