Gimnastika

Gimnastika je ena od športnih panog, s katero lahko mnogostransko vplivamo na človeka. Ima

pomemben vpliv na človekov gibalni razvoj, od posameznika pa zahteva samodisciplino, vztrajnost in veliko smisla za delo v skupini. Pomembno vpliva na človekove gibalne sposobnosti, posebej še na moč, koordinacijo gibanja telesa in gibljivost. Gimnastika ima dolgo in ponosno zgodovino s koreninami v antični Grčiji, kjer se je začela s takratnimi olimpijskimi igrami. Upodablja popolno združitev športa in estetike ter moči pri čemer športniki nemalokrat uprizorijo neverjetne akrobacije.

Pridružite se eni izmed naših skupin:

GIMNASTIKA ZA NAJMLAJŠE – KID FIT
GIMNASTIKA NA ŠOLAH
GIMNASTIKA ZA DEKLETA IN FANTE
SELEKCIJE
GIMNASTIKA ZA ODRASLE

GIMNASTIKA ZA DEKLETA IN FANTE

Vadba je lahko rekreativnega ali tekmovalnega značaja in poteka dvakrat tedensko. Otroci se že učijo zahtevnejših elementov, seveda pa vedno velja pravilo postopnosti, ki se prilagaja vsakemu otroku posebej. Učijo se akrobatike, skokov na mali prožni ponjavi, skoki na veliki prožni ponjavi – trampolin, elementov na gimnastičnih orodjih.

 

SELEKCIJA

Imamo dve skupini selektivne gimnastike, ki je deljena glede na starost. Treningi potekajo trikrat tedensko in so zahtevnejše narave, saj se otroci udeležujejo tekmovanj v mali prožni ponjavi, akrobatiki in orodni gimnastiki.