Kaj je cheerleading?

Cheerleading se je pričel razvijati v 19. stoletju v Združenih državah Amerike kot podporna aktivnost ostalim športom. Začetni namen je bil vzpodbujanje občinstva, pri čemer se ni izvajal na ali ob tekmovalni površini, temveč na tribuni. Izraz “cheer leader” je predstavljal osebo, ki je vodila vzklike množice. V nasprotju z današnjimi predstavami so bili prvi cheerleaderji moški, cheerleading pa je postal pretežno ženski šport šele v času druge svetovne vojne. Tako se je poleg vzklikov v cheerleading pričela vključevati tudi gimnastika, akrobatika in uporaba megafonov.

Tekmovalni cheerleading temelji na ocenjevanju skupinskih koreografij, ki vsebujejo dvige in piramide, akrobatiko, mete, skoke, ples in navijanje.

Nasi člani se udeležujejo tekmovanj na državni in mednarodni ravni. Poleg tega pa naš klub zastopajo tudi na Evropskih in Svetovnih prvenstvih.

Skupine so starostno ločene na:

TWIST MINI – za dekleta in fante od 6-11 leta starosti
TWIST – za dekleta in fante od 12- 15 leta starosti
TWIST SENIOR – za dekleta in fante nad 16 let